Colorex Lyster

Colorex Lyster

Tonējama, daļēji sedzoša, šķīdinātāju bāzes beice kokam ārdarbos